Międzynarodowa konferencja naukowa "Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej"

Body: 

Zdając sobie sprawę ze znaczenia edukacji dla rozwoju społecznego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 16 listopada 2019 roku zorganizowała Międzynarodową konferencję naukową „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej”, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Henryka Mruka.

Jako uczelnia akademicka, o praktycznym profilu kształcenia, WSZiB w Poznaniu zapraszała do dzielenia się wiedzą oraz poszukiwania inspiracji w dążeniu do doskonalenia procesów edukacji na poziomie wyższym, w odniesieniu do nauk o zarządzaniu i jakości. Referaty były wygłoszone przez znamienitych gości z USA, Chin, kilku krajów Europy oraz z Polski.

 

Program konferencji:

I część

Prowadzenie pierwszej części konferencji:
prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Powitanie
Rektor prof. WSZiB dr Ryszard Groszak, Kanclerz Maria Wanierowicz
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Henryk Mruk
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Kształcenie uniwersyteckie a oczekiwania studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, administratorów uniwersyteckich, pracodawców  i podatników
prof. dr hab. Wojciech Florkowski
The University of Georgia

(przeczytaj streszczenie)

Nauczanie problemowe (PBL): wyzwania i ograniczenia metody na przykładzie projektu Fura Szczęścia
dr Marek Zieliński
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań
(przeczytaj streszczenie)

Ilość a jakość. Struktura sektora norweskich uczelni wyższych a jakość kształcenia i badań naukowych.
Sergiusz Sajna
Oslo, Norwegia

(przeczytaj streszczenie)

Polskie uczelnie biznesowe na tle szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii
Stefan Ruszkowski
Ekonomista

(przeczytaj streszczenie)

Edukacja wyższa w Chinach
dr hab. Jan Polowczyk, prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(przeczytaj streszczenie)

Zarządzanie Projektami a zmiana modeli nauczania przez wieki
Jakub Lesiński
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

(przeczytaj streszczenie)

Dyskusja
prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

II część

Prowadzenie drugiej części konferencji:
prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strategiczne uwarunkowania edukacji płynące ze sfery zarządzania
prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

​(przeczytaj streszczenie)

Rola i miejsce Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 w szkolnictwie wyższym
dr Alicja Malewicz-Pełczyńska
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

​​(przeczytaj streszczenie)

Maszyny, ludzie i uczeni
Borys Stokalski
ReThink​

(przeczytaj streszczenie)

Edukacja przez całe życie
prof. dr hab. Henryk Mruk
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
(przeczytaj streszczenie)

Dyskusja
prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zamknięcie konferencji
prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 

   

 

Rada Naukowa Konferencji:

 1. Prof. dr hab. Henryk Mruk (Przewodniczący),
 2. Prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak (Wiceprzewodniczący),
 3. Prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik (Członek),
 4. Prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk (Członek),
 5. Prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann (Członek),
 6. Prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski (Członek),
 7. Prof. WSZiB dr hab. Przemysław Ostojski (Członek).

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 1. Prorektor ds. naukowych WSZiB dr Ryszard Orliński,
 2. Z-ca Kanclerza Michał Pietrzyk,
 3. Prorektor ds. dydaktycznych prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras,
 4. Dyrektor Biura Rektora i Kanclerza Izabela Polus-Bryzek.

Publikacja:
WSZiB w Poznaniu opublikuje, jako wydawnictwo uczelniane, materiały pokonferencyjne. Znajdą się w nich wybrane referaty wygłoszone podczas Konferencji, materiały przygotowane przez wykładowców Uczelni oraz podsumowanie dyskusji.

Obraz: