Monografia Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej w naukach społecznych

Body: 

Jest nam bardzo miło poinformować, że po międzynarodowej konferencji naukowej "Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej", która odbyła się w listopadzie 2019 roku, ukazała się monografia pod tytułem "Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej w naukach społecznych" pod redakcją naukową profesora Henryka Mruka i doktora Ryszarda Orlińskiego.

Książka dostępna jest m. in. w bibliotece WSZiB w Poznaniu.

 

"Publikacja stanowi pokłosie interesującej konferencji naukowej na temat doskonałości edukacji akademickiej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, w listopadzie 2019 roku. Podjęte w niej rozważania dotyczące metod i kierunków doskonalenia edukacji wyższej w naukach społecznych są niezwykle aktualne i stanowią element coraz częściej i szerzej podejmowanych dyskusji na  temat rozwoju kierunków kształcenia na poziomie wyższym. Dążenie do doskonałości edukacji wyższej stanowi rezultat zmian w szeroko rozumianym otoczeniu, a także zmian dokonujących się w postawach i oczekiwaniach odbiorców oferty edukacyjnej."

- Z recenzji prof. dr hab. Bogny Pilarczyk

 

"Wysoko oceniam koncepcję tej pracy oraz jej ogólną konstrukcję, rozdziały są ciekawe i skłaniające do refleksji. W większości z nich mocno akcentowane są wątki praktyki nauczania, co zwiększa wartość monografii i sprawia, że jako całość jest wartościową lekturą."

- Z recenzji prof. UAM dr. hab. Bartosza Kołaczkowskiego

 

Obraz: