Pierwsze obrony online za nami

Body: 

Miło nam poinformować, że 9 kwietnia 2020 r. odbyła się pierwsza obrona online w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Na czas obrony Komisja egzaminacyjna spotkała się w Uczelni z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa obowiązujących z powodu epidemii koronawirusa. Dyplomantka kierunku Zarządzanie studiów II stopnia uczestniczyła w egzaminie z domu.

Po sprawdzeniu łączności audio i wideo oraz po pokazaniu przez dyplomatkę pomieszczenia, w którym się znajduje i po upewnieniu się Komisji, że jest jedyną osobą w pokoju rozpoczął się właściwy egzamin dyplomowy.

Całość przebiegała w życzliwej atmosferze, z zachowaniem wszystkich standardów dotyczących obrony prac dyplomowych.

Jesteśmy tym bardziej dumni, ponieważ praca dyplomowa została obroniona na ocenę bardzo dobrą. Gratulujemy!

Pozostałych dyplomantów w tym roku akademickim czeka podobne doświadczenie. O szczegółach doczytać można w zarządzaniu Rektora w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej w formie tradycyjnej/ w formie projektu w roku akademickim 2019/2020 dla studentów, którzy ostatni semestr studiów kończą w semestrze letnim 2019/2019 w warunkach zagrożenia COVID-19.

Obraz: