XVI Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom, w tym roku ONLINE!

Body: 

W sobotę 30 maja 2020 r. w godzinach 11.00-13.30 dla kierunku Administracja oraz 14.00-17.30 dla kierunku Zarządzanie odbyła się 16. edycja Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom, w tym roku wyjątkowo online. Konferencja, której przewodniczył prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak była obowiązkowa dla wszystkich Seminarzystów jako słuchaczy, a tylko chętni prezentowali swoje prace.

Przewodniczący Pan prof. WSZiB dr hab. Hubert Witczak oraz Pani Prorektor ds. studenckich prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk i Pan Prorektor ds. dydaktycznych prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras uczestniczyli w Konferencji z budynku Uczelni a Uczestnicy prezentowali swoje prace z domów. Warunkiem prezentacji było posiadanie sprawnego komputera z kamerą, mikrofonem i głośnikami.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej. Grupowa prezentacja projektu dyplomowego jest nadal nowością, a rozwiązywane przez nie społeczne i biznesowe zagadnienia były jak co roku bardzo interesujące. Prezentowane prace dyplomowe, które zostaną złożone i będą bronione w tym roku akademickim przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Prace dyplomowe do udziału w Konferencji zgłaszali promotorzy, mentorzy a także ich autorzy. Informacja o udziale w Konferencji będzie umieszczona w Suplemencie do Dyplomu.

Gratulujemy bardzo ciekawych prezentacji! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym Studentom i zachęcamy do dzielenia się zdobytą wiedzą przy kolejnych edycjach Konferencji!

 

Obraz: