Zajęcia online od 17 października 2020 r. - Poznań w czerwonej strefie

Body: 

W związku z odpowiedziami Studentów na temat preferowanej formy zajęć, Rektor WSZiB w Poznaniu zadecydowała o przeprowadzeniu wszystkich zajęć (wykładów, seminariów, warsztatów, projektów i lektoratów) zdalnie w formie wideokonferencji na żywo.

Postanowienie to obowiązuje studentów wszysckich semestrów do końca semestru zimowego.

Ponadto Poznań od soboty 17 października 2020 r. znajduje się w czerwonej strefie, w której obowiązuje rządowy nakaz prowadzenia wszystkich zajęć zdalnie.

Obraz: