Zajęcia online w semestrze letnim 2020/2021

Body: 

Ze względu utrzymujące się na zagrożenie COVID-19 oraz wytyczne MNiSW z dnia 4.12.2020, Rektor WSZiB w Poznaniu podjęła decyzję o przeprowadzeniu wszystkich zajęć do końca semestru letniego (tj. do 30 września 2021 r.) w trybie online.

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora WSZiB w Poznaniu z dnia 03.02.2021 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze letnim r.a. 2020/21 w WSZiB w Poznaniu

Obraz: