Zarządzenia Rektora w związku z COVID-19

Body: 

Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu dotyczące realizacji zajęć, organizacji pracy, jakości kształcenia oraz weryfikowania efektów uczenia w związku z obowiązywaniem przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19:

 

Zarządzenie nr 13/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 27 marca 2020 r.
dotyczące organizacji procesu i monitoringu jakości kształcenia za pomocą metod i technik nauczania na odległość wprowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w związku z obowiązywaniem przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 

Zarządzenie nr 14/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 27 marca 2020 r.
dotyczące weryfikowania efektów uczenia się za pomocą technologii informatycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w związku z zapobiegających rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Zarządzenie nr 15/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
dotyczące kontynuowania realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość oraz uczestnictwa w nich do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

 

Zarządzenie nr 16/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 w warunkach zagrożenia COVID-19
Dotyczny semestrów:
Studia I stopnia - VI
Studia II stopnia - IV

 

Zarządzenie nr 17/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie warunków zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 w warunkach zagrożenia COVID-19
Dotyczy semestrów:
Studia I stopnia - II, IV
Studia II stopnia - II

 

Zarządzenie nr 18/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie procedury przystąpienia do obrony pracy dyplomowej w formie tradycyjnej/ w formie projektu w roku akademickim 2019/2020 dla studentów, którzy ostatni semestr studiów kończą w semestrze letnim 2019/2019 w warunkach zagrożenia COVID-19

 

Zarządzenie nr 20/2020
Rektora WSZiB w Poznaniu
z dnia 24.04.2020 r.
dotyczące kontynuowania realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość oraz uczestnictwa w nich do 24.05.2020 r.

 

Zarządzenie nr 23/2020
Rektora WSZiB w Poznaniu
z dnia 23.05.2020 r.
dotyczące kontynuowania realizacji zajęć dydaktycznych po 24.05.2020 r.

 


Zarządzenie nr 24/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 23 maja 2020 r.
dotyczące form weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020.

 


Zarządzenie nr 25/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 4 czerwca 2020 r.
dotyczące kontynuowania realizacji zajęć dydaktycznych po 4 czerwca 2020 roku.

 

Obraz: