Zmiana nazwy naszej Uczelni

Body: 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku nasza Uczelnia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, po 33 latach nieprzerwanego działania, zmienia nazwę na Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu. Zmiana ta jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i kontynuacją konsekwentnego rozwoju Uczelni oraz odzwierciedleniem wizji jej Założyciela.

Uczelnia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i otoczenia społeczno-gospodarczego, zdecydowała się na poszerzenie oferty edukacyjnej i w 2023 roku uruchomiła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Równolegle Uczelnia rozwija dotychczas oferowane kierunki, czyli zarządzanie oraz administrację, oferując szeroki wybór specjalności, zarówno na studiach I, jak i II stopnia.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu to nowoczesna Uczelnia, skoncentrowana na jakości kształcenia i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Współpracuje z biznesem, administracją publiczną, szkołami, organizacjami pozarządowymi i towarzystwami naukowymi. Planuje dalszy rozwój oferty edukacyjnej, a także kooperację z kolejnymi międzynarodowymi partnerami.

Zmiana nazwy Uczelni nie wpływa na realizację zawartych umów i nie wymaga zawierania aneksów. Bez zmian pozostają: adres korespondencyjny, numery telefonów, NIP, REGON, numer konta bankowego.

Legitymacje studenckie, numer konta i pozostałe dane Uczelni nie zmieniają się. Dyplomy ukończenia studiów po 1 stycznia 2024 r. wydawane będą z nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu. Gdy nastąpi zmiana adresów stron internetowych i adresów e-mail dział IT poinformuje Państwa w osobnej korespondencji.

 

Jesteśmy przekonani, że rozszerzenie środowiska akademickiego WSZiP w Poznaniu zapewni inspirującą atmosferę edukacyjną wśród całej społeczności naszej Uczelni.

 

Zarządzenie nr 21/2023 Rektora WSZiP w Poznaniu z 06.11.2023 w sprawie zmiany nazwy Uczelni

Obraz: