Uczelnia

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kompetencje psychologiczne. 

 

1_0.png 2.png Samorząd Studencki
     
4.png 5.png konsultacje.png

 

Ideą założyciela było stworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska akademickiego zarówno dla Studentów, jak i Wykładowców, zachęcanie do przedsiębiorczości oraz zrozumienie znaczenia wiedzy prawnej i nauk behawioralnych, w rozwoju kariery naszych Studentów i Absolwentów.

 

7.png 8.png 9.png
     
10_0.png 11.png 12.png
     
14.png 15.png 13.png
     
16.png 17.png 18.png

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu szybko stała się wizytówką Wielkopolski w niepaństwowym szkolnictwie akademickim. Już w 1995 roku uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing, a w 1997 również na kierunku Administracja oraz na poziomie licencjackim na kierunku Politologia. W 2001 roku otrzymaliśmy dyplom uznania Marszałka Sejmu RP „Za odwagę tworzenia wyższego szkolnictwa niepublicznego”. W 2023 roku uczelnia uzyskała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia.

 

21.png 22.png 23.png
     
24.png 20.png 19.png
     
akademickie biuro karier

 

Potwierdzeniem wysokich standardów kształcenia jest pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na kierunkach:

Politologia (luty 2006)

Zarządzanie (grudzień 2004, marzec 2010, kwiecień 2016, listopad 2022)

Administracja (listopad 2008, czerwiec 2010, wrzesień 2015, wrzesień 2021)

Psychologia (czerwiec 2023)

 

Działając nieprzerwanie przez 33 lata, wykształciliśmy 40 tysięcy absolwentów, których wiedza i umiejętności menedżerskie są wysoko cenione przez pracodawców. Dziś WSZiP jest synonimem stabilności, studiowania przez praktykę i nastawienia na jakość. Od 2000 roku wszystkie zajęcia i wykłady prowadzimy we własnym nowoczesnym budynku ze przyjaznym Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatem i Biblioteką, które znajdują się przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu.

 

Założyciel naszej Uczelni mgr inż. Jerzy Pietrzyk oraz prof. Henryk Mruk podczas spotkania ze studentami w Klubie Studenckim naszej Uczelni na Starym Rynku w Poznaniu w 1995 roku.